Uskutočnilo sa stretnutie Pápežských misijných diel

Národní riaditelia Pápežských misijných diel spolu s hlavnou radou tejto inštitúcie sa od 1. do 3. júna zúčastnili na generálnom zhromaždení. Pre pandemické opatrenia sa už druhý raz konalo vo forme videokonferencie.
VN CZ 08.06.2021
Uskutočnilo sa stretnutie Pápežských misijných diel

Tohtoročnou témou bola komunikácia, a teda prítomnosť Pápežských misijných diel nielen v médiách, ale aj vo všeobecnosti v rýchlo sa meniacom svete. Ako informovala vatikánska agentúra Fides, pandémia COVID-19 výrazne ovplyvnila aj prácu Pápežských misijných diel, obmedzila stretnutia a mnohé iné aktivity a predovšetkým mala silný vplyv na zdravie a ekonomiku mnohých národov.

Prostredníctvom Fondu solidarity, ktorý zriadil Svätý Otec, mohli Pápežské misijné diela zmierniť utrpenie mnohých ľudí vo svete a uspokojiť najnaliehavejšie potreby misionárov, aby mohli pokračovať v ohlasovaní evanjelia v takýchto ťažkých podmienkach.

Pápežské misijné diela v nadchádzajúcom roku pripravujú niekoľko dôležitých podujatí. Budú oslavovať štyristoročnicu založenia Propaganda Fide, dnešnej Kongregácie pre evanjelizáciu národov, dvestoročnicu prvého diela, dnešných Pápežských misijných diel na šírenie viery, a storočnicu povýšenia diel na pápežské.