Usmievavého pápeža blahorečia

Pápež Ján Pavol I. sa čoskoro stane blahoslaveným. Svätý Otec František potvrdil dekrét o zázraku na jeho príhovor v stredu 13. októbra pri audiencii prefekta Kongregácie pre kauzy svätých kardinála Marcella Semerara. Rovnako tak podpísal i dekréty ďalších troch budúcich blahoslavených.
VN SK 19.10.2021
Usmievavého pápeža blahorečia

Pápež Ján Pavol I. Snímka: profimedia.sk

Ján Pavol I., vlastným menom Albino Luciani, bol na Petrovom stolci len 33 dní. Zapísal sa však do sŕdc veriacich a vyslúžil si prezývku usmievavý pápež. Pápežom bol od 26. augusta 1978 po pontifikáte Pavla VI. Zomrel náhle 28. septembra 1978 vo veku 65 rokov.

Zázrak, ktorý sa stal na jeho príhovor, sa odohral v júli 2011. V argentínskom Buenos Aires sa uzdravilo 11-ročné dievča trpiace ťažkou akútnou zápalovou encefalopatiou, malígnym refraktérnym epileptickým ochorením so septickým šokom. Lekári konštatovali, že zomiera, dievča sa ale uzdravilo.

Medzi blahoslavených sa zapíšu i dvaja kňazi – mučeníci zo 17. storočia. Diecézneho kňaza Pedra Ortiza de Zárate a jezuitu Juana Antonia Solinasa zavraždili z nenávisti k viere v roku 1683 v dnešnej Argentíne. Beatifikujú tiež sestru Mariu Berenicu Duque Henckerovú.

Zakladateľka rehole pochádzala z Kolumbie. Svätý Otec podpísal i dekréty štyroch Božích služobníkov, ktorí získajú titul „ctihodný“. Medzi nimi je napríklad zakladateľka Malých Ježišových sestier, francúzska rehoľníčka Magdaléna Ježišova z prelomu 19. a 20. storočia.