Už 400 kňazov v Európe zomrelo na koronavírus

Koronavírusová kríza tvrdo zasiahla Katolícku cirkev v Európe. COVID-19 a sprievodné ochorenia spôsobili smrť 400 kňazov a rehoľníkov, väčšinou starších osôb.
E- kai 06.10.2020
Už 400 kňazov v Európe zomrelo na koronavírus

Tieto informácie zverejnila 30. septembra Rada európskych biskupských konferencií (CCEE). Výročné plenárne zasadnutie CCEE sa tentoraz konalo online 25. - 26. septembra. Jeho heslo znelo: „Cirkev v Európe po pandémii. Perspektívy vytvárania spoločenstiev.“

Podľa údajov, ktoré poskytlo 38 biskupských konferencií alebo jednotliví biskupi z európskych krajín, kde biskupské konferencie nie sú, sa ukazuje, že najvyšší počet obetí zaznamenali medzi duchovenstvom v Holandsku (181), Taliansku (121) a Španielsku (70).

Desať kňazov zomrelo v Poľsku, päť v Belgicku a päť na Ukrajine, traja v Írsku a jeden v Litve. V Rakúsku zomreli počas Veľkonočného obdobia na COVID-19 štyria starší rehoľníci, všetci z rovnakej kongregácie.

Správa predstavuje prehľad reakcií miestnych cirkví v Európe na pandémiu. Napriek rôznym dátumom začiatku a konca obmedzení cirkevného života zostali všetci biskupi a cirkevné úrady v stálom kontakte a spolupracovali aj s miestnymi úradmi.

Skutočnosť, že v období karantény bol zákaz konania verejných bohoslužieb s účasťou veriacich, sa hodnotila ako „skutok lásky zameraný najmä na ochranu zdravia občanov“. Podľa správy preventívne prostriedky ako ochranné masky, udržiavanie odstupu, označovanie miest na sedenie v laviciach a nariadenia upravujúce rozdávanie svätého prijímania spôsobili, že „kostoly v celej Európe sú dnes bezpečným a hygienickým miestom“.