V Ázii narastá náboženský extrémizmus

Náboženský extrémizmus a terorizmus v Ázii narastajú – domnieva sa katolícky portál Omnis Terra. Tento fenomén súvisí s mnohými problémami, s ktorými tento najväčší kontinent sveta zápasí.
VN PL 15.06.2021
V Ázii narastá náboženský extrémizmus

Patrí medzi ne chudoba, sociálna a hospodárska nerovnosť, nezamestnanosť, digitálne vylúčenie a prírodné katastrofy. Mnohé z týchto problémov sa ešte zhoršili v dôsledku pandémie koronavírusu.

Ázijské krajiny, v ktorých je nebezpečenstvo náboženského extrémizmu najvážnejšie, sú: India, Bangladéš, Srí Lanka, Filipíny, Barma, Pakistan a Indonézia.

„Mnohí z ich obyvateľov podliehajú diskriminačným a škodlivým ideológiám, ktoré podnecujú neznášanlivosť. Odtiaľ je už len krok k terorizmu. Preto sú potrebné medzináboženské iniciatívy na spoločné dobro,“ vysvetľuje Dwi Rubiyanti Kholifah, riaditeľka Ázijskej moslimskej akčnej siete (AMAN) v Indonézii.