V Bangladéši vysvätili rekordný počet diakonov

Ešte nedávno bol Bangladéš misijnou oblasťou, teraz už z tejto krajiny odchádzajú rehoľníčky a kňazi pôsobiaci ako misionári v zahraničí. Dnes študuje v seminári v Dháke 125 bohoslovcov.
VN CZ 25.06.2020
V Bangladéši vysvätili rekordný počet diakonov

Pred tridsiatimi rokmi patril Bangladéš medzi krajiny, kam vysielal kňazov Pápežský inštitút zahraničných misií, xaveriáni, Misionári Svätého kríža a ďalšie misijné kongregácie. Nedávno bolo dvadsaťjeden seminaristov vysvätených za diakonov a ďalší traja ich budú onedlho nasledovať v zahraničí.

Zo 164 miliónov obyvateľov tejto krajiny sa väčšina hlási k islamu (83 percent), ktorý je štátnym náboženstvom. Katolíkov je iba 390-tisíc. Tohtoročný počet diakonských svätení predstavuje doterajší rekord.

Vyšší seminár v Dháke je jedinou inštitúciou na formáciu kandidátov na kňazstvo v Bangladéši. V tejto chvíli v ňom študuje 125 bohoslovcov. „Miestna cirkev je požehnaná, pretože mladí ľudia vstupujú do seminára, aby sa stali kňazmi,“ povedal agentúre AsiaNews otec Anol Terence D'Costa, zodpovedný za formáciu diakonov.

„Je to povzbudzujúce znamenie. V tejto krajine sú povolania ku kňazstvu a rehoľnému životu. Sme šťastní,“ dodal a pripomenul tiež dôležitú podporu rodičov, učiteľov i kléru. Za normálnej situácie sa svätenia konajú v Dháke. Keďže aj v Bangladéši je pandémia a povinná izolácia, svätenia tento rok prebiehali v diecézach, z ktorých seminaristi pochádzajú.