V Belgicku nebudú sláviť polnočnú

V belgických kostoloch sa nebude sláviť svätá omša na Vianoce. Je to dôsledok vládneho nariadenia z 29. novembra, ktorým sa predlžuje zákaz verejných náboženských obradov na miestach kultu do 15. januára 2021.
E- kai 08.12.2020
V Belgicku nebudú sláviť polnočnú

V tlačovej správe zverejnenej 1. decembra belgickí katolícki biskupi berú na vedomie rozhodnutie úradov a opätovne vyjadrujú svoju „solidaritu s opatreniami prijatými vládou na potlačenie pandémie, zabránenie čo najväčšiemu počtu obetí a zníženie záťaže pre systém zdravotníctva“.

Zároveň „biskupi rovnako ako mnohí veriaci pociťujú toto obmedzenie verejného slávenia ako obmedzenie prežívania svojej viery“.

Preto episkopát žiada, aby príslušné vládne úrady viedli rozhovory o možnosti skoršieho obnovenia verejných náboženských slávností, ktoré by, samozrejme, podliehalo protokolu zabezpečujúcemu čo najväčšiu bezpečnosť.

V tom istom komuniké hierarchovia vyzvali zodpovedných ľudí v jednotlivých farnostiach, aby zabezpečili čo najdlhšie otvorenie kostolov počas sviatočných dní a vítali v nich veriacich, ktorí by sa jednotlivo alebo s najbližšími príbuznými prišli modliť, zapáliť sviečku alebo priniesť milodar núdznym.

Tiež odporúčajú, aby veriaci mohli na Vianoce navštíviť jasličky v kostoloch pri zachovaní všetkých preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu.