V Bratislave sa bude hovoriť o premenách Európy

Vo Vatikáne v piatok 10. decembra predstavili verejnosti pripravovaný 3. ročník Európskych katolíckych sociálnych dní, ktorý sa uskutoční v Bratislave od 17. do 20. marca 2022.

VN SK 14.12.2021
V Bratislave sa bude hovoriť o premenách Európy

Ilustračná snímka: © ingimage

Asi tristo účastníkov bude uvažovať a diskutovať o troch hlavných prechodoch, ktoré momentálne charakterizujú Európu: demografický prechod súvisiaci s rodinným životom, technologický a digitálny prechod a do tretice je to ekologický prechod.

Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský predstavil harmonogram podujatia - v piatok 18. marca bude úvodná analýza sociálnych výziev v súčasnej Európe a náčrt možnej cesty obnovy.

Popoludnie bude venované otázke demografických zmien a rodinného života: zámerom je diskutovať o demografickom poklese a rastúcich rozdieloch medzi vidieckymi a mestskými oblasťami v Európe, ako aj o mieste rodiny.

V sobotu 19. marca sa program zameria na technologickú a digitálnu transformáciu a jej etické a antropologické dôsledky. Témou uvažovania bude i otázka, ako môže digitalizácia pomôcť pri hľadaní dôstojného života.

Pokračovať sa bude témou ekologickej premeny: pozornosť sa sústredí na jej naliehavú potrebu a na výzvu viesť túto premenu v prospech všetkých ľudí podľa encykliky Laudato si'.

„V posledný deň programu, v nedeľu 20. marca, spoločne zozbierame a vyhodnotíme výsledky jednotlivých seminárov a závery prediskutujeme v pléne,“ uzavrel bratislavský arcibiskup predstavenie náplne 3. ročníka Európskych katolíckych sociálnych dní.

Podujatie organizuje Komisia biskupských konferencií Európskej únie (COMECE), Rada európskych biskupských konferencií (CCEE) a Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Uskutoční sa v spolupráci s vatikánskym Dikastériom pre integrálny ľudský rozvoj.

Výberom témy organizátori reagujú na situáciu v Európe, ktorá sa zviecha z pandémie. Názov podujatia znie: Európa za hranicami pandémie: nový začiatok, s podtitulom Európske spoločnosti v prechode: kresťanský príspevok k solidarite a sociálnej spravodlivosti.

Predseda COMECE, luxemburský arcibiskup Jean-Claude Hollerich počas vatikánskej prezentácie Európskych katolíckych sociálnych dní zdôraznil význam pripravovaného podujatia ako aktívneho príspevku kresťanov k vytváraniu a ďalšiemu smerovaniu Európy.