V čase umierania na COVID-19 portugalský parlament povolil eutanáziu

„So smútkom a rozhorčením“ reagovala Konferencia biskupov Portugalska na skutočnosť, že tamojší parlament v piatok 29. januára schválil návrh zákona o depenalizácii eutanázie a asistovanej samovraždy
VN SK 02.02.2021
V čase umierania na COVID-19 portugalský parlament povolil eutanáziu

V osobitnej nóte portugalskí biskupi so zármutkom konštatujú, že takéto schválenie usmrcovania ľudí prichádza navyše v čase pandémie COVID-19, keď sa „všetci chceme nasadiť, aby sa zachránilo čo najviac životov, a prijímame bezprecedentné obmedzovanie slobody a ekonomické obety.

Je protirečením legalizovať smrť v tomto kontexte a odmietať lekciu, ktorú nám dáva pandémia o vzácnej hodnote ľudského života, ktorý sa spoločnosť vo všeobecnosti a osobitne zdravotnícky personál snažia zachrániť nadľudským spôsobom“.

Návrh zákona, ktorý bol schválený, podľa názoru biskupov uráža princíp neporušiteľnosti ľudského života potvrdený naším základným zákonom. Biskupi pripomínajú, že aj napriek tomu, že zákon bol prijatý, ešte môže byť predmetom ústavnej revízie.

Pre Konferenciu biskupov Portugalska je neprijateľné, aby bola eutanázia odpoveďou na chorobu a utrpenie, pretože by to znamenalo zrieknuť sa zmierňovania utrpenia a vysielať mylnú ideu, že život poznačený bolesťou si viac nezasluhuje ochranu a stáva sa záťažou pre ľudí samých, pre tých, čo ich obklopujú, pre zdravotné služby i pre celú spoločnosť.

Portugalskí biskupi, naopak, vyzývajú na ochranu života, „predovšetkým, keď je najkrehkejší, všetkými prostriedkami a osobitne prostredníctvom prístupu k paliatívnej starostlivosti, ktorý väčšina obyvateľstva Portugalska ešte nemá“.

Nový zákon je výsledkom piatich návrhov schválených Národným zhromaždením vo februári 2020. Teraz o jeho osude rozhodne prezident. V októbri 2020 bol, naopak, zamietnutý návrh na vyhlásenie referenda o otázke eutanázie. Ak by bol zákon definitívne prijatý, Portugalsko by sa po Belgicku, Luxembursku a Holandsku stalo štvrtou európskou krajinou, ktorá by legalizovala eutanáziu.