V Čenstochovej diskutovali exorcisti

Na Jasnej Hore v Čenstochovej sa skončilo siedme stretnutie Medzinárodnej asociácie exorcistov. Tieto konferencie sa konajú každé dva roky a spájajú zástupcov rôznych krajín. Tento rok sa na ňom zúčastnili aj zástupcovia z Južnej Kórey, Paraguaja a Spojených štátov amerických. Celkovo ich do Poľska prišlo takmer 400.
E- kai 15.07.2019
V Čenstochovej diskutovali exorcisti

Exorcisti nemajú žiadne pochybnosti - zlí duchovia alebo padlí anjeli, satan ako osobná bytosť, existujú a robia to, čo môžu, aby zranili ľudí. Najväčším problémom je však to, že neveríme v živú prítomnosť Ježiša, ktorý miluje každú ľudskú bytosť.

„Preto,“ ako pripomenul kňaz Janusz Czenczek, koordinátor exorcistov pri Poľskej biskupskej konferencii, „ich najdôležitejšou úlohou je ohlasovať Božiu lásku a prevenciu. Hrozbou je všetko to, čo je hriechom.

Rovnako ako vo fyzickom svete, tak aj v duchovnom svete neexistuje prázdno, takže ak odmietneme Ježiša a sviatosti, priestor zaplní diabol,“ poznamenáva kňaz. „Hrozby vo všeobecnosti prichádzajú z dvoch smerov: rôzne formy otroctva, ako je alkohol, drogy a aj sex. A druhý smer, ktorý vyplynul z rozhovorov, že dnes je veľkým problémom aj nedostatok odpustenia.“

Podľa exorcistov sa problém neodpustenia prejavuje aj preto, že v sekularizovanom svete sme sa zamerali len na seba. Hovoril o tom aj hosť konferencie kardinál Paul Josef Cordes z Vatikánu.

„Zdá sa, akoby človek nepotreboval Boha a poradil si sám so všetkým. Je to kult mňa, môjho ja. Človek sa snaží byť sám šťastný, sám sa liečiť, sám sa naplniť.“

Úlohou exorcistov, ktorých je v Poľsku asi 100, je rozpoznať, oslobodiť a sprevádzať, aby sa priestor oslobodený od zla naplnil láskou k Ježišovi.