V Etiópii objavili najstaršie preklady evanjelií

Kláštor Abba Garima v severnej Etiópii vlastní najstarší ilustrovaný preklad evanjelií. Donedávna sa predpokladalo, že kódex pochádza z 11. storočia, prieskum uskutočnený rádiokarbónovou metódou však posunul datovanie rukopisu o celých šesť storočí.
VN CZ 29.09.2020
V Etiópii objavili najstaršie preklady evanjelií

Pravoslávny kláštor Abba Garima bol založený pravdepodobne už v 6. storočí, hoci bol neskôr mnohokrát vypálený a znova založený. Zachovali sa v ňom však dva ilustrované kódexy obsahujúce všetky štyri evanjeliá napísané v klasickej etiópčine.

Význam nového datovania pre Vatikánsky rozhlas vysvetlil odborník špecializujúci sa na starovekú Etiópiu, páter Rafał Zarzeczna, SJ, z Pápežského východného inštitútu, ktorý uviedol, že „rukopisy boli v posledných rokoch preskúmané uhlíkovou metódou, podľa ktorej sa ukázalo, že materiál, na ktorom sú kódexy napísané, pochádza pravdepodobne z konca 4. alebo zo začiatku 5. storočia. Jeden z rukopisov môže byť o niečo mladší, ale nie o veľa“.

Etiópske evanjeliáre sú bohato zdobené. Nájdeme v nich ilustrácie štyroch evanjelistov, ale tiež množstvo ornamentov štýlovo blízkych sýrskym manuskriptom z rovnakého alebo o niečo neskoršieho obdobia, ako je Rabbuli, datovaný do konca 6. storočia.

Za zmienku stojí tiež zobrazenie jeruzalemskej svätyne, ktoré sa považuje za najstaršie.

„Tieto etiópske rukopisy poznáme už od sedemdesiatych rokov, a teda po tejto stránke nie sú žiadnou novou senzáciou. Dôležité sú pre nás ale vzhľadom na textovú kritiku Svätého písma, preloženého do klasickej etiópčiny, čo je starobylý jazyk, ktorý si môžeme predstaviť ako akúsi etiópsku latinčinu.

Doloženie jej prítomnosti v týchto kláštoroch v takom skorom období potvrdzuje predovšetkým rozšírenie kresťanskej civilizácie v Africkom rohu už v staroveku. Dôležité tiež je, aby sme si všimli, že ako vzory prekladu Svätého písma, tak i jeho výzdoba putujú po antickom svete s ľahkosťou ďaleko väčšou, než by sa nám dnes mohlo zdať, keď berieme do úvahy výlučne stredomorský kontext," uviedol páter Zarzeczna.

Evanjeliáre z kláštora Abba Garima jednoznačne potvrdzujú, že preklad Nového zákona do klasickej etiópčiny existoval už v 5. storočí, čo ho robí jedným z najstarších v dejinách.