V Európe klesla podpora potratov

V Európe klesá podpora potratov.
VN CZ 07.09.2020
V Európe klesla podpora potratov

Podľa prieskumu britskej agentúry Ipsos MORI sa v posledných rokoch znižuje počet Európanov, ktorí považujú potrat za prijateľný. Na postoj k potratom a ochrane života sa táto agentúra, zameraná na prieskum trhu, pýtala obyvateľov v 25 vybraných krajinách.

Až 70 percent opýtaných uviedlo, že potraty majú byť dovolené. V porovnaní s podobným prieskumom vykonaným v roku 2014 vo všetkých ôsmich zvolených európskych štátoch, s výnimkou Belgicka, došlo v tomto časovom období k poklesu zástancov potratov.

K najväčšej zmene prišlo v Nemecku, kde počet ľudí súhlasiacich s takzvaným právom na potrat klesol o 9 percent. Podobne klesla podpora potratov o 6 a 5 percent vo Francúzsku a v Španielsku, o 3 percentá v Taliansku a vo Švédsku, o 2 percentá vo Veľkej Británii, o 1 percento v Maďarsku.

V prípade Poľska sa uvádza porovnanie s minulým rokom - a prišlo tam k päťpercentnému poklesu.

V celosvetovom meradle zaznamenala agentúra Ipsos MORI za posledných šesť rokov najväčší pokles priaznivcov potratov v Turecku (o 15 percent) a v Juhoafrickej republike (o 10 percent). Podpora potratov, naopak, výrazne narástla v Južnej Kórei (20 percent) a v Mexiku (13 percent).