V Európe už nežije najviac katolíkov

Na konci roka 2018 ponúkol Inštitút Pew Research Center zaujímavý pohľad na katolíkov žijúcich v Európe. Kým ešte v roku 1910 žilo 65 percent všetkých katolíkov na starom kontinente, dnes je to už iba 24 percent.
Ľudovít Malík 08.01.2019
V Európe už nežije najviac katolíkov

Ilustračná snímka: KN/Erika Litváková

Inštitút Pew Research Center, ktorý sa zaoberá prieskumami verejnej mienky, demografickými prieskumami či analýzou rozličných dát, uverejnil niekoľko faktov o katolíkoch v Európe.

Už nás tu nie je najviac
Podľa najnovších prieskumov inštitútu v roku 1910 65 % všetkých katolíkov žilo v Európe. O storočie neskôr toto percento kleslo na 24 %. Dnes žije najviac katolíkov na juhoamerickom kontinente (39 %). Nasleduje Európa a potom subsaharská Afrika (16 %) a región Ázia a Pacifik (12 %).

V Európe vedie stred a juh
Európske krajiny s najvyšším počtom katolíkov sa nachádzajú v strednej a južnej časti kontinentu. Napríklad viac než tri štvrtiny dospelých v Poľsku (87 %), Taliansku (78 %) a Portugalsku (77 %) sa označujú za katolíkov.

Významné väčšiny katolíkov žijú aj na Slovensku (63 %) a v Španielsku (60 %). Výnimkou z tejto pomyselnej geografickej čiary sú Írsko (72 %) a Litva (75 %). Zaujímavé sú ale aj čísla z iných krajín. Vo Veľkej Británii a v Holandsku sa ku katolíkom hlási zhodne 19 % populácie.

Stredná Európa je náboženskejšia
Krajiny strednej a východnej Európy, do ktorej patrí aj Slovensko, sú náboženskejšie ako krajiny západnej Európy.

V týchto krajinách chodí do kostola aspoň raz do mesiaca 44 percent obyvateľov oproti európskemu priemeru 33 percent.

Každý deň sa modlí 36 percent ľudí (priemer v Európe je 13 percent) a v Boha verí v krajinách strednej a východnej Európy 91 percent oproti európskemu priemeru 80 percent.

Tieto rozdiely sú markantné, keď porovnáme jednotlivé krajiny. Napríklad na Ukrajine sa väčšina katolíkov modlí aspoň raz denne (56 %), zatiaľ čo vo Francúzsku je to necelých 9 %.

Sme konzervatívnejší
Katolíci strednej a východnej Európy majú tendenciu byť konzervatívnejší ako veriaci na Západe.

Napríklad v každej krajine západnej Európy väčšina katolíkov schvaľuje homosexuálne zväzky (v Holandsku 92 % a v Belgicku 83 %), kým katolíci v strednej a východnej Európe sú proti jeho zavedeniu.

Aj podpora zákonom schválených potratov je rozdielna: priemerne 71 % katolíkov v západnej Európe je za, kým v strednej a východnej Európe ich schvaľuje priemerne iba 47 %.