V Hongkongu prijme krst 2 800 katechumenov

Počas posledných troch nedieľ v Pôstnom období sa v katolíckych kostoloch Hongkongu konali obrady určené katechumenom. Tí prijmú sviatosť krstu počas nasledujúcich Veľkonočných sviatkov.
asianews .it 10.04.2019
V Hongkongu prijme krst 2 800 katechumenov

Ilustračná snímka: ingimage.com

Katolícka cirkev v Hongkongu sa pripravuje na prijatie 2 800 nových kresťanov, ktorí budú pokrstení počas Veľkej noci. Aj preto počas posledných pôstnych nedieľ prichádzal do farností biskup, aby si overil prípravu katechumenov a aby vykponal ich sčítanie.

V Hongkongu sú tieto sčítacie slávnosti veľmi živé, pretože mnohí z týchto katechumenov sú už aktívnymi členmi komunity a ich vysoký počet ešte viac oživí miestnu cirkev.

Krst prijímajú predovšetkým dospelé osoby a jeho prijatiu predchádza obdobie skoro dvojročnej prípravy.

„Je veľmi zriedkavé, aby noví kresťania prišli zo skúsenosti s budhizmom. Zvyčajne sú to ľudia, ktorí v minulosti nepatrili k žiadnemu náboženstvu a ktorí možno rešpektovali tradičný kult predkov.

V týchto praktikách ale nenašli zmysel pre svoj život. Z toho vychádza ich osobné hľadanie, ktoré ich privedie ku katolíckej viere a kresťanskému posolstvu,“ vysvetlil pre agentúru Asianews páter Giorgio Pasini, regionálny predstavený Pápežského inštitútu pre zahraničné misie.

„Katechumeni pochádzajú z každej sociálnej skupiny, mnohí majú skvelú kultúrnu prípravu. Do Katolíckej cirkvi ich zvyčajne privedú priatelia alebo rodinní príslušníci, ale môže sa stať, že k nám prídu aj vďaka informáciám, ktoré našli na internete.

V mnohých prípadoch ich priťahujú postoje Cirkvi na témy, akými sú napríklad ľudské práva,“ dodáva páter Giorgio Pasini.