V Indii chcú zakázať spoveď

Národná komisia pre ženy (NCW) odporúča indickej vláde, aby v celej krajine zakázala praktizovanie sviatosti zmierenia. Vedenie organizácie so sídlom Dillí zdôvodnilo svoju výzvu vláde z 26. júla tak, že v dôsledku spovede môžu byť ženy zo strany kňazov vydierané.
07.08.2018
V Indii chcú zakázať spoveď

Národná komisia pre ženy, ktorej predsedníčkou je Rekha Sharmaová, je poradným orgánom indickej ústrednej vlády v politike a konaní v prospech indických žien. Žiadosť o zákaz praktizovania spovede komisia zdôvodňuje dvoma prípadmi obvinení vznesených proti kňazom.

Pokiaľ ide o fakty, biskup Diecézy Jalandhar v štáte Pandžáb Franco Mulakkal bol obvinený zo znásilnenia rehoľnej sestry v Kerale v období rokov 2014 – 2016; a štyria kňazi Sýrsko-malankarskej cirkvi v Kerale boli obvinení z obťažovania a vydierania ženy z farnosti.

V prvom prípade je podozrenie, že udanie bolo motivované osobnou pomstou dotyčnej rehoľníčky. V druhom prípade vyšetrovanie ešte len prebieha a dvaja z kňazov boli prepustení na kauciu.

Predseda Konferencie biskupov Indie kardinál Oswald Gracias na správu o žiadosti Národnej komisie pre ženy reagoval rozhodným vyhlásením: „Bol som šokovaný, keď som čítal túto správu.

Táto požiadavka komisie znamená totálnu absenciu pochopenia podstaty, významu, posvätnosti a dôležitosti sviatosti zmierenia pre náš ľud, ale zo správy vyplýva aj nevedomosť o striktných pravidlách v Cirkvi na prevenciu zneužívania.

Podobný zákaz by bol priamym porušením našej náboženskej slobody, ktorú zaručuje indická ústava. Milióny ľudí po celom svete po stáročia dosvedčujú duchovné dobrodenia sviatosti zmierenia; milosť, odpustenie a pokoj, ktoré zakusujú ako ovocie tejto sviatosti.

Dúfam, že vláda bude túto absurdnú požiadavku komisie kompletne ignorovať.“

Kardinál Oswald Gracias dodal, že je mnoho iných problémov, na ktoré by sa komisia mala sústrediť, ako sú napríklad práva žien, predchádzanie domácemu násiliu, či zaistenie ich ochrany.