V Japonsku stavajú pravoslávny kláštor

V Japonsku začali stavať prvý mužský pravoslávny kláštor. Ekumenická nadácia „Pro Oriente“ informovala 23. júla, že kláštor v meste Adžiro bude zasvätený ruskému misionárovi Japonska sv. Mikulášovi Kazatkinovi (1836 – 1912).
31.07.2018
V Japonsku stavajú pravoslávny kláštor

Stavbu kláštora v júni posvätil pravoslávny metropolita Daniel (Ikuo Nashiro), predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi v Japonsku. Na začiatku júla sem prišli jeho prví dvaja mnísi.

Oznam o príchode mníchov do mesta Adžiro zverejnili počas Svätej synody Pravoslávnej cirkvi v Japonsku, ktorá sa konala 7. a 8. júla. Mnísi dostali ako dar veľký evanjeliár, ktorého texty preložil do japončiny sv. Mikuláš Kazatkin.

Založenie mužského kláštora v meste Adžiro je výsledkom dlhoročného úsilia Pravoslávnej cirkvi v Japonsku. Jeho predstavitelia sú presvedčení, že veľká budhistická kláštorná tradícia Japonska, by mala pokračovať aj medzi múrmi pravoslávneho kláštora.