V Jeruzaleme objavili Baziliku slávneho mučeníka

Západne od Jeruzalema sa izraelským archeológom podaril výnimočný objav, našli byzantskú baziliku zo šiesteho storočia, zasvätenú nateraz bezmennému „slávnemu mučeníkovi“.
terrasanta .net 21.11.2019
V Jeruzaleme objavili Baziliku slávneho mučeníka

Archeológovia z izraelského úradu pre starožitnosti objavili trojloďovú byzantskú baziliku postavenú v šiestom storočí za čias cisára Justiniána (527 - 565 po Kristovi).

Je zdobená nádhernými mozaikami a oknami. Medzi pozostatkami sa nachádza aj nápis, ktorý označuje zasvätenie chrámu „slávnemu“ alebo „úžasnému“ neidentifikovanému mučeníkovi. Bazilika bola objavená počas vykopávok na mieste, kde sa mala stavať nová domová štvrť v meste Bet Shemesh, 30 km západne od Jeruzalema. Výsledok trojročných archeologických vykopávok bol ohlásený ešte 23. októbra.

Chrám sa rozprestieral na ploche asi 1 500 štvorcových metrov s centrálnou loďou, dvoma bočnými loďami, dvoma kaplnkami a kryptou. Bol ozdobený zložitými mozaikami zobrazujúcimi vegetáciu, vtáky a geometrické vzory. Okrem farebných fresiek na stenách musel mať vysoké stĺpy ukončené impozantnými hlavicami.

Pri vchode bol objavený grécky nápis venovaný mučeníkovi, ktorého relikvie sa uchovávali pravdepodobne v krypte. „Veľmi málo chrámov v Izraeli bolo odhalených s úplne neporušenou kryptou,“ vysvetlil Benjamin Storchan, riaditeľ vykopávok v mene úradu pre starožitnosti.

„Do krypty,“ dodal archeológ, „sa vstupovalo paralelnými schodmi, ktoré umožňovali príchod veľkého počtu pútnikov. Výnimočné bohatstvo štruktúry a nápisov naznačuje, že tu uctievaný mučeník musel byť dôležitou osobnosťou.“

Chrám bol postavený okolo roku 543 po Kristovi za vlády cisára Justiniána. Neskôr bol rozšírený o kaplnku postavenú vďaka darom cisára Tibéria II. Konštantína (574 - 582 po Kristovi), ako to potvrdzuje ďalší grécky nápis objavený vedľa mozaiky cisárskeho orla.

„Mnoho písomných prameňov dokumentuje cisárske financovanie cirkevných budov v Izraeli, ale tento nápis je jedným z mála archeologických potvrdení tohto faktu,“ zdôrazňuje Storchan.

Archeológovia tiež objavili krstiteľnicu v tvare štvorlístka, vzácneho dizajnu v byzantských lokalitách Svätej zeme, ale veľmi rozšíreného v celej ríši až po severnú Afriku.

Počas vykopávok sa na denné svetlo dostalo tisíce predmetov. Medzi nimi vyniká najkompletnejší sortiment sklenených okien a hlinených byzantských lámp, ktoré objavili neporušené v počte 300 kusov. Väčšinu z týchto objektov je teraz možné vidieť na výstave, ktorú Múzeum biblických krajín v Jeruzaleme venuje výnimočnému objavu Baziliky „slávneho mučeníka“.