V kresťanských domoch nech kraľuje pohostinnosť

Sviatkom Obrátenia svätého apoštola Pavla 25. januára vyvrcholil Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pápež František predsedal slávnostným ekumenickým vešperám v Bazilike sv. Pavla za hradbami.
VN SK 27.01.2020
V kresťanských domoch nech kraľuje pohostinnosť

Svätý Otec František na vešperách. Snímka: profimedia.sk

V homílii Svätý Otec vychádzal z biblického textu Skutkov apoštolov o stroskotaní sv. Pavla na Malte. V zhode s témou ekumenického týždňa dal dôraz na vzájomnú pohostinnosť medzi kresťanmi rozličných cirkví a vyznaní.

Najprv pripomenul dôležitosť slabších a zraniteľnejších komunít, keďže Boh si ako nositeľov svojho posolstva spásy rád volí tých najslabších.

„Pomyslime na marginalizované a prenasledované kresťanské komunity. Rovnako ako v príbehu o stroskotaní Pavla, sú to často tí najslabší, ktorí prinášajú najdôležitejšie posolstvo spásy. Pretože Bohu sa tak páčilo: zachrániť nás nie silou sveta, ale slabosťou kríža.“

Ako druhý bod vyzval Svätý Otec na otvorenosť voči iným komunitám, keď zdôraznil Božiu túžbu zachrániť všetkých, tak ako zachránil spolu so sv. Pavlom aj celú posádku lode.

Do tretice sa sústredil na centrálnu myšlienku pohostinnosti. „Pohostinnosť patrí k tradícii kresťanských spoločenstiev a rodín. Naši starci nás učili príkladom, že pri stole v kresťanskom dome je vždy tanier polievky pre priateľa na cestách alebo pre núdzneho, ktorý zaklope. Nestraťme, ale naopak, znovu oživujme tieto zvyky, ktoré sa poznajú z evanjelia!“