V Lurdoch slávia Bernadetin rok

Prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, kardinál Robert Sarah v pondelok 18. februára celebroval svätú omšu v lurdskej Bazilike Panny Márie Ružencovej na liturgickú spomienku sv. Bernadety Soubirousovej.
VN CZ 23.02.2019
V Lurdoch slávia Bernadetin rok

Ilustračná snímka: ingimage.com

Bola to jedna z prvých veľkých udalostí Roku sv. Bernadety, vyhláseného minulý pondelok na výročie prvého z osemnástich mariánskych zjavení (1858).

Kým minulý rok si Lurdy pripomínali 160 rokov od zjavení Božej Matky, ktoré oficiálne uznal pápež Lev XIII. v roku 1891, na tento rok pripadajú dve životné výročia vtedy štrnásťročnej vizionárky - 175 rokov od narodenia a 140 rokov od úmrtia neskoršej rehoľníčky (7. 1. 1844 – 16. 4. 1879), ktorú v roku 1933 svätorečil Pius XI.

Motto nového pútnického roka znie Blahoslavení chudobní a vzťahuje sa k životu svätice, ktorá sa skrze svoju hmotnú biedu a mnohé duchovné utrpenie môže stať nositeľkou nádeje pre mnohých ľudí, trpiacich sociálne či psychicky.

Mesto Lurdy začiatkom februára predstavilo všetky programové body Bernadetinho roku.

V zhode s jeho témou práve vo francúzskom pútnickom mieste prebehla konferencia o chudobe, na ktorej sa zúčastnilo 700 odborníkov z rôznych oblastí, zatiaľ čo napríklad na začiatok júna sa plánuje uvedenie nového muzikálu nazvaného Lurdská Bernadeta.