V marci vyjde nová exhortácia

Na slávnosť Zvestovania Pána 25. marca navštívi pápež František svätyňu v Lorete.
VN SK 05.03.2019
V marci vyjde nová exhortácia

Na tomto mariánskom pútnickom mieste obetuje Panne Márii posynodálnu apoštolskú exhortáciu, ktorá bude zavŕšením októbrovej synody o mladých.

Tá sa venovala téme Mladí, viera a rozlišovanie povolania.

Ústredným momentom návštevy bude svätá omša o 9.45 vo Svätom domčeku Panny Márie, ktorý sa nachádza pod kupolou Loretskej baziliky.

V závere tejto bohoslužby pápež František podpíše posynodálny list mladým.