V Nemecku pokračuje trend odchodu z Cirkvi

V Nemecku zverejnili 14. júla cirkevné štatistiky za rok 2020, z ktorých vyplýva, že v krajine tvoria katolíci 26,7 percenta z celkového počtu obyvateľov. Formálne má Cirkev stále 22 193 347 členov.
kath. net 27.07.2021
V Nemecku pokračuje trend odchodu z Cirkvi

Konferencia biskupov Nemecka tvrdí, že štatistické údaje za rok 2020 výrazne ovplyvnila pandémia koronavírusu: „Pre nevyhnutné ochranné a hygienické opatrenia nebolo možné sláviť bohoslužby ako v predchádzajúcich rokoch. To malo zodpovedajúci vplyv na čísla.

K tomu sa pridávajú štrukturálne zmeny v diecézach. Napríklad počet farností sa znížil na 9 858 (v roku 2019 bolo 9 936 farností).“ V krajine celkovo pôsobí 12 565 kňazov (v roku 2019 ich bolo 12 983). V roku 2020 bolo vysvätených 67 novokňazov, z toho 56 diecéznych a 11 rehoľných.

Podľa informácií biskupskej konferencie návštevnosť bohoslužieb v roku 2020 prudko klesla o 5,9 percenta najmä v dôsledku koronakrízy. V roku 2020 vstúpilo do Katolíckej cirkvi 1 578 osôb (v roku 2019 to bolo 2 330 osôb) a 4 358 osôb bolo znovu prijatých (v roku 2019 to bolo 5 339 osôb).

Počet ľudí, ktorí v roku 2020 vystúpili z Katolíckej cirkvi, zostal vysoký, ale s počtom 221 390 klesol o 18,8 percenta v porovnaní s rokom 2019, keď z Cirkvi vystúpilo 272 771 osôb.