V piatok navštívil Neapol a v nedeľu slávil Božie telo

Svätý Otec František má za sebou veľmi intenzívny víkend. Najskôr v piatok 21. júna navštívil Neapol a potom v nedeľu 23. júna slávil sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi na východnom predmestí Ríma, vo štvrti Casal Bertone.
VN SK 24.06.2019
V piatok navštívil Neapol a v nedeľu slávil Božie telo

Svätý Otec František na procesii v rímskej štvrti Casal Bertone. Snímka: profimedia.sk

Pápež František sa vrátil do Neapola po štyroch rokoch a tentoraz navštívil Sekciu sv. Alojza Teologickej fakulty južného Talianska, ktorú vedú jezuiti. Na medzinárodnej teologickej konferencii vystúpil so záverečným príspevkom o úlohách teológie v súčasnosti.

Stredomorie ako miesto prijatia
Konferencia sa konala na námestí pred budovou teologickej fakulty. Svojmu rozsiahlemu príhovoru dal pápež František názov zhodný s témou konferencie: Teológia po Veritatis gaudium v kontexte Stredomoria.

Upriamil v ňom pozornosť na Stredomorie ako dávny tranzitný, obchodný, ale tiež konfliktný priestor, ktorý nás dnes stavia pred rad často dramatických problémov. Na ich riešenie je nutné presadiť teológiu prijatia a dialógu.

„Dialóg však nie je akési kúzelné zaklínadlo,“ zdôraznil pápež František. „Pomôže teológii v obnove, ak ho zoberie vážne a ak bude pestovaný medzi profesormi aj študentmi, ako aj s inými formami poznania a s inými náboženstvami, najmä so židovstvom a islamom.“ Svätý Otec sa ešte v ten istý deň vrátil z Neapola do Ríma.

Eucharistia ako škola dobrorečenia
V nedeľu 23. júna slávil pápež František na predmestí Casal Bertone vo východnej časti Ríma svätú omšu zo slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi spojenú s eucharistickou procesiou a požehnaním.

Slávnosť Corpus Domini sa v Taliansku už tradične prenáša na nedeľu. V homílii sa Svätý Otec sústredil na dve slová: hovoriť a dávať. Vyzdvihol hodnotu ľudského slova dobrorečenia a vďakyvzdania Bohu a tiež aj slová požehnania, či už kňazského, ako aj toho, ktoré veriaci človek prináša do sveta svojím životom v podobe pomazania láskou.

V tejto súvislosti pápež František nazval Eucharistiu školou dobrorečenia a kňazov povzbudil, aby hojne žehnali Boží ľud ako vyjadrenie Božej prajnosti a štedrosti voči človeku.