V Poľsku klesá počet duchovných povolaní

Poľsko zaznamenalo pokles počtu seminaristov. Príčin je viacero a patrí medzi nich aj demografický pokles.
VN PL 08.11.2019
V Poľsku klesá počet duchovných povolaní

V tomto roku nastúpilo do poľských seminárov 498 kandidátov kňazstva, o 122 menej ako v roku 2018. Celkovo začalo vo všetkých ročníkoch aktuálny akademický rok 2 853 študentov, čo znamená, že za dve desaťročia došlo k poklesu povolaní ku kňazstvu približne o 60 percent.

Podľa názoru biskupa Marka Solarczyka, „dôležitejšie než porovnávanie štatistík je otázka, či mladý človek prežíva primeranú podporu, aby pozitívne odpovedal na tajomstvo povolania, ktoré je darom od Boha.“

Na druhej strane poľský prímas, arcibiskup Wojciech Polak, si všimol, že „pokles povolaní je zložitý problém, a posledné desaťročia boli obdobím zvyšovania životnej úrovne a zvýšenej spotreby, pričom sa súčasne prehlbovala ľahostajnosť k nemateriálnemu a duchovnému.“