V Poľsku prijal kňazskú vysviacku Slovák

Na Jasnej Hore v Čenstochovej prijali posledný májový víkend kňazskú vysviacku desiati diakoni. Medzi nimi bolo sedem Poliakov, Chorvát, Bielorus aj rodák z Vranova nad Topľou Vladimír Bartko.
@ JASNAGÓRANEWS 06.06.2023
V Poľsku prijal kňazskú vysviacku Slovák

Novokňaz Vladimír Bartko (druhý sprava) je členom Rádu svätého Pavla Prvého Pustovníka – pavlínov. Snímka: facebook/Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów

„Je vás desať, ako v Dekalógu. Buďte spoločenstvom, o ktorom hovorí Biblia, keď hovorí o harfe s desiatimi strunami a krásnym zvukom. Budujte spoločenstvo, buďte podobenstvom vzájomnej lásky, priateľmi Ježiša a ľudí,“ zaželal mladým kňazom ich svätiteľ a pomocný biskup Čenstochovskej arcidiecézy Andrzej Przybylski.

V  homílii zdôraznil, že vysvätenie za kňaza nie je len odmena za vytrvalosť či diplom za znalosti z teológie, ale je to „poverenie od Boha dávať ľuďom Ježiša“.

Primičnú omšu Vladimír Bartko slávil v nedeľu 4. júna v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou.