V Prahe oslavovali gréckokatolíci

Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe bola prednedávnom svedkom radostnej udalosti.
VN SK 16.05.2019
V Prahe oslavovali gréckokatolíci

Táto počtom veriacich najväčšia farnosť slovenských gréckokatolíkov, nachádzajúca sa mimo územia Slovenska, si totiž v uplynulom mesiaci pripomenula 10. výročie svojho zriadenia.

Pri tejto príležitosti slávilo toto spoločenstvo ďakovnú svätú liturgiu, pred ktorou sa prítomným prihovoril kardinál Leonardo Sandri.

Prefekt Kongregácie pre východné cirkvi pricestoval do Českej republiky na pozvanie hlavy Gréckokatolíckého apoštolského exarchátu, vladyku Ladislava Hučka.

Pražský apoštolský exarchát, ktorý tvorí viac než 20-tisíc veriacich, má v súčasnosti 36 centier a 19 farností.

Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe s približne 200 veriacimi patrí k jeho najväčším komunitám.