V Quebecu v parlamente odstránili kríž

V sále parlamentného zhromaždenia Quebecu bol odstránený zo steny kríž. Toto je jeden z dôsledkov nového zákona o sekularizme prijatého v marci.
VN PL 15.07.2019
V Quebecu v parlamente odstránili kríž

Zástava Quebecu. Snímka: ingimage.com

Kríž však nezmizne z parlamentu. Kvôli úlohe kresťanstva v dejinách tejto francúzsko-kanadskej provincie pôjde kríž do múzejnej vitríny.

Hlavným cieľom kontroverzného zákona bola moslimská pokrývka hlavy. Spoločne s ňou boli zakázané aj iné náboženské symboly.

Niektoré kategórie štátnych zamestnancov, ako sudcovia, policajti, právnici alebo učitelia, ich nesmú nosiť.

Nový zákon o sekularizme však nestanovuje odchod štátu z financovania cirkevného vzdelávania.

Kanadskí biskupi upozornili na hrozby vyplývajúce z nových nariadení. Zákaz nosenia náboženských symbolov neprispieva k budovaniu sociálneho mieru. Naopak, môže podporiť intoleranciu a úzkosť.