V Rakúsku mierne klesol počet katolíkov

Počet ľudí, ktorí odišli z Katolíckej cirkvi v Rakúsku v roku 2020, sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížil o 13,7 percenta. V roku 2020 opustilo Katolícku cirkev v Rakúsku 58 535 ľudí.
TK KBS 26.01.2021
V Rakúsku mierne klesol počet katolíkov

Zároveň minulý rok mierne klesol počet katolíkov v Rakúsku, je však naďalej stabilný.

Vyplýva to zo štatistík, ktoré 13. januára zverejnili rakúske diecézy. Podľa nich bolo k 31. decembru 2020 v Rakúsku 4,91 milióna katolíkov. V roku 2019 tam žilo 4,98 milióna katolíkov. To zodpovedá poklesu asi o 1,5 percenta.

V stredu 13. januára boli zverejnené aj oficiálne cirkevné štatistiky za rok 2019. Čo sa týka pastorácie, z údajoch vyplýva, že vo farnostiach a cirkevných inštitúciách stále prevláda intenzívny náboženský život.

Celkový počet prvých svätých prijímaní sa v porovnaní s rokom 2018 mierne zvýšil. Pokiaľ ide o počet sobášov a birmovaní, oficiálne štatistiky za rok 2019 ukazujú v porovnaní s predchádzajúcim rokom určitý pokles.

Počet kňazov sa v porovnaní s rokom 2018 mierne znížil a v roku 2019 bolo v Rakúsku 3 689 kňazov. Celkovo zostáva počet kňazov v ostatných rokoch relatívne stabilný. Sieť farností v Rakúsku je tiež stále veľmi stabilná. Štatistiky za rok 2019 ukazujú spolu 4 291 farností a iných cirkevných pastoračných miest.

Katolícke diecézy v Rakúsku zaznamenali mierne zvýšenie cirkevných príspevkov (cirkevných daní) za rok 2019 a celkovo takmer vyrovnanú bilanciu. Väčšina príjmov diecéz pochádza z cirkevných príspevkov.

V roku 2019 to bolo takmer 481 miliónov eur (75 percent z celkových príjmov). Dve tretiny rozpočtu slúžia na zabezpečenie základných cirkevných štruktúr a pastoráciu. Podľa výročnej správy bolo na farnosti a pastoračné úlohy vynaložených viac ako 412 miliónov eur, čo zodpovedá asi 64 percentám celkových výdavkov.