V Ríme objavili najstaršie zobrazenie nanebovstúpenia

Vatikánskym archeológom sa podarilo identifikovať najstaršie zobrazenie scény nanebovstúpenia. Nachádza sa v katakombách Vigna Chiaraviglio, ktoré sú súčasťou nekropoly svätého Šebastiána, a pochádza z prelomu 4. a 5. storočia.
VN CZ 22.06.2021
V Ríme objavili najstaršie zobrazenie nanebovstúpenia

Existencia týchto katakomb je známa od 20. rokov 20. storočia. Už vtedy sa uskutočnil podrobný archeologický výskum, ktorý odhalil nekropolu okolo hrobu mučeníka Eutycha. V 90. rokoch 20. storočia v katakombách objavili fresku znázorňujúcu objatie apoštolov Petra a Pavla, ktoré symbolicky predstavuje jednotu Cirkvi zo Židov a pohanov.

Pred touto freskou sa nachádza hrobka vytesaná do tufu a zaklenutá oblúkom, na ktorej sú zobrazené novozákonné scény. Na jednom z nie veľmi dobre zachovaných výjavov možno rozpoznať postavu na pozadí oblohy s červenkastými mrakmi, čo jednoznačne poukazuje na teofanickú scénu.

V posledných mesiacoch odborníci z Pápežskej komisie pre sakrálnu archeológiu podrobili túto fresku dôkladnému výskumu, ktorý dospel k záveru, že ide o scénu Kristovho nanebovstúpenia. Zobrazuje Ježiša z profilu, oblečeného v tunike, s páliom vejúcim vo vetre.

Jeho pravá noha spočíva na zemi, ľavá na malom kameni v naznačenom kontrapunkte a pravú ruku má vystretú k oblaku, v ktorom možno rozpoznať ruku Boha Otca. Po stranách ústrednej postavy sú ďalšie dve so široko rozpaženými rukami, ktoré možno považovať za apoštolov.