V Ríme vysvätili nových diakonov zo Slovenska

V rímskom Kostole sv. Ignáca z Loyoly boli vo štvrtok 1. októbra vysvätení za diakonov štyria slovenskí bohoslovci študujúci vo Večnom meste, alumnisti Pápežského kolégia Germanicum et Hungaricum.
VN SK 06.10.2020
V Ríme vysvätili nových diakonov zo Slovenska

Medzi bohoslovcami, ktorí 1. októbra v rímskom Kostole sv. Ignáca z Loyoly prijali diakonskú vysviacku, boli štyria Slováci. Snímka: Alojz Mičieta

Diakonskej a kňazskej vysviacke bohoslovcov spomínaného kolégia predsedal prefekt Kongregácie pre náuku viery, kardinál Luis Ladaria Ferrer, SJ. V skupine svätencov zloženej z viacerých národností mali tento rok prevahu Slováci.

Noví slovenskí diakoni Jakub Melo, Sebastián Kavecký, František Daško a Andrej Krekáč pochádzajú zo Žilinskej diecézy.

Obrad, ktorý prebiehal za prísnych hygienických opatrení, bol prenášaný strímingom cez internet.

Okrem predstavených Pápežského kolégia Germanicum et Hungaricum boli prítomní niekoľkí hostia, medzi nimi rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme Pavol Zvara, ktorý na slávnosti súčasne reprezentoval Žilinskú diecézu.