V Taliansku sa púte pre koronavírus nezastavili

Pandémia nezastavila púte v Taliansku. Obzvlášť populárne boli františkánske trasy v Umbrii, ktoré vedú rôznymi cestami do Assisi. Napriek hygienickým obmedzeniam tamojšiu Baziliku svätého Františka navštívilo viac ako 2 000 pútnikov. Drvivá väčšina prišla peši.
VN SK 23.03.2021
V Taliansku sa púte pre koronavírus nezastavili

Putovanie v aktuálnom zložitom období pandémie ukazuje, že ľudia nemôžu budovať svoju vieru iba na sociálnych sieťach, ale potrebujú komunitu a skutočnú realitu. Snímka: profimedia.sk

Talianska Umbria, rodná zem svätého Františka, sa v spolupráci s miestnymi orgánmi a s františkánmi v posledných rokoch zamerala na rozvoj pútnických ciest. Okrem Assisi existujú viaceré miesta spojené so životom a činnosťou sv. Františka, napríklad Gubbio alebo La Verna.

Medzi zmapovanými trasami je najpopulárnejšia cesta sv. Františka, ktorú prešlo 75 percent pútnikov. Všetky trasy sa končia pri hrobe svätého Františka.

Pri bazilike v Assisi sa nachádza takzvané Statio peregrinorum – kancelária, ktorá dokumentuje počet prichádzajúcich pútnikov, krajinu ich pôvodu a tiež trasy, ktorými prechádzajú. Vlani najviac pútnikov pochádzalo z Talianska, ale boli tam aj Nemci, Francúzi, či dokonca Číňania.

Väčšina z nich hovorila o náboženskom motíve svojej cesty, mnohí naznačili, že na týchto trasách zažívajú bratstvo, pohostinnosť a objavujú dôležitosť úcty k stvoreniu, ktorá je taká charakteristická pre učenie svätého Františka.