V Ugande blahorečili misijného kňaza a lekára

Misijný lekár a rehoľný kňaz Giuseppe Ambrosoli „liečil rany tela i duše“, uviedol pri obrade jeho blahorečenia v ugandskom Kalongu v nedeľu 20. novembra tamojší apoštolský nuncius Luigi Bianco.
VN SK 26.11.2022
V Ugande blahorečili misijného kňaza a lekára

Blahoslavený Jozef Ambrosoli z Kongregácie komboniánskych misionárov Ježišovho Srdca od svojho príchodu do Ugandy v roku 1956 pôsobil v krajine ako lekár 31 rokov.

Slávnosť blahorečenia sa konala neďaleko Gulu, kde 27. marca 1987 zomrel.  Zanechal tam po sebe nemocnicu, ktorú vybudoval ako zdravotné stredisko a zároveň miesto pohostinnosti.

Blahoslavený Jozef Ambrosoli sa prijatím kňazstva ako lekár plne zasvätil uzdravovaniu rán tela i duše. Jeho odpoveď na misionárske povolanie priniesla dôležité ovocie vo vytvorení bratských vzťahov medzi národmi a vo vybudovaní „mosta medzi cirkvou, ktorá ho poslala a cirkvou, ktorá ho prijala“.

Stal sa tak „taliansko-ugandským blahoslaveným“, skonštatoval nuncius Luigi Bianco.

V rodisku blahoslaveného Jozefa Ambrosiliho, v obci Ronago pri Come na severe Talianska, slávil v ten istý deň ďakovnú svätú omšu comský biskup kardinál Oscar Cantoni.