Vatikán buduje systém pre nahlasovanie prípadov zneužívania

Systém by mal byť verejný a ľahko dostupný. Riadiť sa bude normami, ktoré na boj proti zneužívaniu a na ochranu maloletých vytvoril pápež František.
VN CZ 05.08.2019
Vatikán buduje systém pre nahlasovanie prípadov zneužívania

Ilustračná snímka: ingimage.com

Podľa informácií, ktoré 30. júla zverejnil vatikánsky denník L´Osservatore Romano, vznikne do konca tohto roka vo Vatikánskom mestskom štáte verejný, stály a ľahko dostupný systém na oznamovanie zločinov a zanedbaní, ktoré sa týkajú sexuálneho zneužívania maloletých a zraniteľných osôb.

V liste zaslanom prefektom vatikánskych úradov a duchovným asistentom činným v mestskom štáte o tom informoval kardinál Angelo Comastri.

Pôjde o konkrétne stanovenie postupu nahlasovania v súlade s normami pápeža Františka pre boj proti zneužívaniu a na ochranu maloletých a zraniteľných osôb. Medzi tieto normy patrí aj motu proprio Vos estis lux mundi (Vy ste svetlo sveta), ktoré vstúpilo do platnosti od 1. júna 2019.

Na základe týchto noriem bol v júni vymenovaný referent pre ochranu maloletých, ktorým sa stal Robert Oliver, sekretár Pápežskej komisie na ochranu maloletých.

Jeho úlohou je byť kontaktnou osobou, na ktorú sa možno obrátiť v prípade informácií či podozrení týkajúcich sa zneužívania maloletých alebo zraniteľných osôb a tiež v prípade zneužitia v cirkevnom prostredí či zanedbania zo strany úradov.