Vatikán chce do roku 2050 dosiahnuť nulové emisie

V škótskom Glasgowe sa od 31. októbra do 12. novembra uskutočnilo 26. zasadnutie Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, so skratkou COP26.
VN SK 09.11.2021
Vatikán chce do roku 2050 dosiahnuť nulové emisie

Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin tlmočil počas druhého dňa klimatického samitu OSN COP26 v Glasgowe 2. novembra pápežovo posolstvo. Snímka: profimedia.sk

Pápež František v posolstve účastníkov uistil o sprevádzaní modlitbou pri prijímaní rozhodnutí. V posolstve, ktoré odprezentoval v utorok 2. novembra vedúci delegácie Svätej stolice kardinál Pietro Parolin, pápež František osobitne zdôraznil „ekologický dlh“ voči najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva.

„Rozvinuté krajiny by mali pomôcť splatiť ekologický dlh tak, že výrazne obmedzia svoju spotrebu neobnoviteľnej energie a pomôžu chudobnejším krajinám podporovať politiky a programy trvalo udržateľného rozvoja,“ uviedol Svätý Otec okrem iného v posolstve.

Potvrdil aj záväzok Mestského štátu Vatikán na dosiahnutie nulových čistých emisií CO2 do roku 2050, ale najmä širokú angažovanosť Svätej stolice vo výchove mladej generácie k integrálnej ekológii.