Vatikán je stále viac zelený

Mesto Rím sa topí v odpadkoch, obrazy preplnených košov publikuje svetová tlač, nehovoriac o smrade, ktorý z nich vychádza. Aká je však situácia vo Vatikáne? Topí sa aj „ostrov svätých“ v odpade?
VN CZ 20.07.2019
Vatikán je stále viac zelený

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Vatikán odpadky spracováva na vlastnej skládke, otvorenej roku 2016 a umiestnenej vo Vatikánskych záhradách. Prevažná väčšina odpadu (98 percent) z jednotlivých vatikánskych pracovísk prichádza už pretriedená.

Problematické je spracovanie odpadkov z Námestia sv. Petra, ktoré spadá do správy mestského štátu a veľkou mierou sa podpisuje na množstve zmiešaného odpadu. Vatikán na námestí však inštaloval aspoň zvláštne popolnice na plasty, ktorých sa denne nazbiera až desať kilogramov.

Organický odpad a veľká časť záhradného odpadu (400 ton ročne) sa v mestskom štáte kompostujú. Podľa slov vatikánskeho zamestnanca sa vzniknutý kompost používa na kvalitné prihnojovanie ako vo vatikánskych záhradách, tak na hospodárskom statku v Castel Gandolfe.

Príkladné je tiež triedenie odpadu, ktoré sa Vatikánu darí na 55 percent, pričom štátna správa plánuje, že za tri roky sa dospeje k trojštvrtinovému podielu na celkovom objeme odpadu.

Mestský štát Vatikán stále znižuje spotrebu plastov a plánuje, že do konca roka sa ich celkom zbaví. „K zmene mentality jednoznačne prispieva encyklika pápeža Františka Laudato si', venovaná starostlivosti o spoločný domov,“ vysvetlil tlačovej agentúre ANSA Ignacio Tornini, zodpovedný za údržbu Vatikánskych záhrad a zvoz komunálneho odpadu.

Ako dodal, „vatikánska samoobsluha prestala s predajom jednorazových plastových výrobkov,“ a preto počíta s tým, že existujúce zásoby sa do konca roka vyčerpajú.