Vatikán má nového substitúta

V stredu 15. augusta Svätý Otec František vymenoval nového zástupcu Štátneho sekretariátu, tzv. substitúta pre všeobecné záležitosti.
VN SK 15.08.2018
Vatikán má nového substitúta

Stal sa ním arcibiskup Edgar Peña Parra, doterajší apoštolský nuncius v Mozambiku. Má 58 rokov a pochádza z Venezuely. Nový úrad prevezme 15. októbra.

Mons. Edgar Peña Parra sa narodil 6. marca 1960 vo venezuelskom Maracaibe. Kňazskou vysviackou v roku 1985 bol inkardinovaný do Maracaibskej diecézy.

Získal doktorát kánonického práva a v roku 1993 vstúpil do diplomatických služieb Svätej stolice.

Postupne pracoval na pápežských zastupiteľstvách v Keni, Juhoslávii, pri OSN v Ženeve, na nunciatúrach v Juhoafrickej republike, Hondurase a Mexiku.

Úloha zástupcu (substitúta) pre všeobecné záležitosti Štátneho sekretariátu patrí medzi tri najvýznamnejšie vatikánske úrady.