Vatikán má obavy o stav Katolíckej cirkvi v Nemecku

Cirkev v Nemecku nastúpila vlastnú synodálnu cestu. Jej počínanie vzbudzuje otázniky v iných miestnych cirkvách a tiež vo Vatikáne, ako dosvedčuje pápežov list Nemcom a naposledy list kardinála Marca Ouelleta nemeckému episkopátu.
VN CZ 20.09.2019
Vatikán má obavy o stav Katolíckej cirkvi v Nemecku

Kolínsky Dóm. Ilustračná snímka: ingimage.com

List adresovaný „putujúcemu Božiemu ľudu v Nemecku“, v ktorom František apeluje na jednotu nemeckých katolíkov s univerzálnou Cirkvou, sa zakladá na iniciatíve predstaviteľov troch hlavných vatikánskych úradov.

Podľa časopisu Herder Korrespondenz, ktorý sa odvoláva na tri nezávislé rímske zdroje, o pápežovu reakciu na kontroverznú „synodálnu cestu“ požiadali spoločne kardináli Luis Ladaria SJ (prefekt Kongregácie pre náuku viery), Marc Ouellet (prefekt Kongregácie pre biskupov) a Pietro Parolin (štátny sekretár Svätej stolice). Pápež František požiadal o konzultáciu takisto nemeckého kardinála Waltera Kaspera.

Štrukturálne zmeny neoživia vieru
Herder Korrespondenz uvádza, že traja menovaní kardináli sa zišli na pracovnej schôdzke tento rok v máji.

Stretnutie inicioval kardinál Ouellet znepokojený správami apoštolského nuncia v Nemecku o prípravách tzv. „synodálnej cesty“, v rámci ktorej sa chcú nemeckí biskupi spolu s Centrálnym výborom nemeckých katolíkov zaoberať otázkami, ako je kňazstvo žien, možnosť zrušenia celibátu a zmena katolíckej sexuálnej etiky.

Podľa Herder Korrespondenz pracovná skupina vybrala prefekta Kongregácie pre náuku viery, kardinála Ladariu, aby predstavil pápežovi projekt príslušného listu nemeckým biskupom. Potvrdilo to aj Tlačové stredisko Svätej stolice. František po konzultácii obsahu listu s kardinálom Kasperom adresoval nakoniec dokument všetkým nemeckým katolíkom.

V rozhovore pre Herder Korrespondenz kardinál Walter Kasper vyjadril údiv nad tým, ako niektorí nemeckí biskupi na tento pápežský list zareagovali.

„V Nemecku bol síce prijatý s veľkým uznaním, ale následne ho odložili nabok a naďalej pokračujú po svojom. Bez obnovy viery však všetky, dokonca aj dobre premyslené štrukturálne reformy vyznejú naprázdno,“ uviedol kardinál Kasper a dodal, že František postavil do centra pozornosti evanjelizáciu a pokračuje tak v línii všetkých pontifikov počnúc Pavlom VI.

„Klameme sami seba, ak tvrdíme, že novú radosť z viery je možné prebudiť púhymi štrukturálnymi reformami. Nakoniec môžu viesť k novému, ešte hlbšiemu sklamaniu,“ povedal kardinál Kasper.

Nezhodujú sa s kánonickým právom?
Na začiatku septembra v liste adresovanom predsedovi nemeckého episkopátu kardinál Marc Ouellet potvrdil znepokojenie Vatikánu nad vývojom situácie v nemeckej miestnej cirkvi a priložil list Pápežskej rady na výklad legislatívnych textov.

V dokumente sa konštatuje, že plány nemeckých biskupov porušujú kánonické normy a smerujú k zmene všeobecných noriem a učenia Cirkvi.

Predseda nemeckého episkopátu kardinál Marx prefektovi Kongregácie pre biskupov odpísal, že nemecká „synodálna cesta je proces sui generis“ a jej uznesenia nemajú byť čítané vo svetle kánonického práva.

„Dúfame, že výsledky formovania verejnej mienky v našej krajine budú nápomocné tiež celej všeobecnej Cirkvi a iným episkopátom,“ napísal kardinál Marx.