Vatikán potvrdil nemožnosť svätiť ženy

Prefekt Kongregácie pre náuku viery, arcibiskup Luis Ladaria potvrdil nemenný postoj Katolíckej cirkvi ohľadom otázky svätenia žien za kňazov. Je to definitívna a nemenná cirkevná náuka.
05.06.2018
Vatikán potvrdil nemožnosť svätiť ženy

Prefekt Kongregácie pre náuku viery arcibiskup Luis Ladaria (vpravo) potvrdil cirkevnú náuku o nesvätení žien. Na snímke s kňazom Antoniom Spadarom. Snímka: Antonio Spadaro/twitter

Vatikánsky denník Osservatore Romano zverejnil v stredu 30. mája článok prefekta Kongregácie pre náuku viery v ktorom potvrdzuje tento nemenný postoj Katolíckej cirkvi. „Cirkev vždy vnímala záväznosť Pánovho rozhodnutia, ktoré vylučuje, aby služobné kňazstvo bolo platne udelené ženám“, píše arcibiskup Ladaria v článku.

Svätenie mužov je súčasťou pokladu viery

Prefekt Kongregácie pre náuku viery pripomína, že diskusiu na túto tému uzavrel raz a navždy Ján Pavol II. v roku 1994 listom Ordinatio sacerdotalis, ktorý reagoval na povolenie svätenia žien v anglikánskom spoločenstve.

„Aby sa odstránila akákoľvek pochybnosť v takej veľmi dôležitej veci, týkajúcej sa samej božskej konštitúcie Cirkvi, mocou svojho úradu ,posilňovať bratov′ (porov. Lk 22, 32) vyhlasujem, že Cirkev nijako nemá moc udeľovať kňazskú vysviacku ženám a že toto rozhodnutie majú s definitívnou platnosťou prijať všetci veriaci Cirkvi“ (č. 4), cituje arcibiskup Ladaria dokument pápeža Jána Pavla II. a dodáva, že Kongregácia pre náuku viery v odpovedi na pochybnosť ohľadom kňazského svätenia potvrdila, že ide o pravdu patriacu k pokladu viery (depositum fidei).

Zmätok medzi veriacimi

„V tomto svetle vzbudzuje vážne znepokojenie skutočnosť, že v niektorých krajinách sa stále zdvíhajú hlasy spochybňujúce definitívnosť tohto učenia“, vysvetľuje arcibiskup Ladaria dôvod, ktorý ho viedol k napísaniu článku.

„Na podporu toho, že nejde o definitívu, sa argumentuje tým, že nebolo vyhlásené ex cathedra a že teda môže byť zmenené neskorším rozhodnutím pápeža, alebo koncilu. Rozsievaním týchto pochybností sa vytvára vážny zmätok medzi veriacimi nielen ohľadom sviatosti kňazského svätenia ako súčasti božského ustanovenia Cirkvi, ale aj ohľadom riadneho magistéria, ktoré môže neomylným spôsobom predkladať katolícke učenie“, píše prefekt Kongregácie pre náuku viery.

Arcibiskup Ladaria vysvetľuje, že nemožnosť svätiť ženy prináleží podľa učenia Cirkvi k samotnej podstate tejto sviatosti. Cirkev nemá moc zmeniť túto podstatu, pretože práve sviatosti ustanovené Kristom sú základom, od ktorého odvodzuje svoju identitu ako Cirkev.

„Preto nejde iba o disciplinárnu záležitosť, ale vieroučnú, keďže sa týka štruktúry sviatostí, ktoré sú východzím bodom stretnutia s Kristom a odovzdávania viery,“ zdôraznil arcibiskup Ladaria.