Vatikán sa vyjadril k vakcínam proti koronavírusu

Nóta Kongregácie pre náuku viery schválená pápežom Františkom a vydaná 21. decembra 2020 dáva kladnú odpoveď na otázku o morálnej prípustnosti použitia špecifických vakcín na prevenciu ochorenia COVID-19 v okolnostiach pandémie.
VN SK 05.01.2021
Vatikán sa vyjadril k vakcínam proti koronavírusu

Dvojstranový dokument nesie podpisy kardinála Luisa Ladariu Ferrera, prefekta Kongregácie pre náuku viery, a sekretára kongregácie Giacoma Morandiho.

V šiestich bodoch vysvetľuje, prečo je za daných podmienok morálne akceptovateľné použitie aj takých vakcín, pri ktorých vývoji a výrobe sa použili bunkové línie z umelo potratených plodov. Nevyhnutnou požiadavkou je jasný odmietavý postoj voči praxi umelého potratu.

Nóta hovorí o rôznej úrovni morálnej zodpovednosti v spomenutých situáciách. Napriek tomu, že očkovanie nie je povinnosťou, odporúčanie dať sa zaočkovať vyplýva zo zodpovednosti za spoločné dobro.

Od farmaceutických spoločností a verejných zdravotníckych agentúr sa žiada, aby produkovali, schvaľovali, distribuovali a ponúkali eticky prijateľné vakcíny, a garantovali, že nebudú príliš nákladné ani pre chudobné krajiny.