Vatikán schválil hnutie Regnum Christi

Sekretár Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života Rodriguez Carballo odovzdal zasväteným laikom z hnutia Regnum Christi pápežské dekréty, ktoré toto združenie kánonicky uznávajú a schvaľujú ich konštitúcie.
VN CZ 04.12.2018
Vatikán schválil hnutie Regnum Christi

Týmto oficiálnym uznaním Cirkev potvrdzuje, že zasvätení laici a laičky zo spomínaného hnutia sú darom, ktorý prispieva k poslaniu Cirkvi, a nástrojom k stretávaniu ľudí s Bohom.

Zároveň ide o ďalší krok k tomu, aby spoločne s Kristovými legionármi mohlo toto hnutie založiť federáciu a bola mu zapožičaná kánonická forma, ku ktorej sa laici a laičky tejto cirkevnej reality individuálne pripoja.

Regnum Christi je apoštolské hnutie. V súčasnosti má 65 000 členov, pozostávajúcich z mládeže a dospelých, diakonov a kňazov z viac ako 30 krajín.