Vatikán vytvoril komisiu proti mafii

Vatikánske Dikastérium na podporu integrálneho ľudského rozvoja vytvorilo špeciálnu komisiu, ktorej úlohou je exkomunikovať členov skupín organizovaného zločinu.
Lenka Vatrtová 20.05.2021
Vatikán vytvoril komisiu proti mafii

Komisia bola založená 9. mája 2021, v deň blahorečenia sicílskeho sudcu Rosaria Livatina, ktorého zavraždila mafia v roku 1990.

Rosario Livatino je prvým blahorečeným sudcom v histórii Katolíckej cirkvi. Komisia je ďalším krokom iniciatívy Dikastéria na podporu integrálneho ľudského rozvoja, ktoré riadi ghanský kardinál Peter Turkson. Ten už v auguste 2018 vytvoril celosvetovú medzinárodnú sieť boja proti korupcii, organizovanému zločinu a mafii.

Poslední traja pápeži v priebehu rokov ostro vystupovali proti mafii. Svätý Ján Pavol II. pri svojej návšteve sicílskeho Agrigenta v roku 1993 – mesta, kde blahorečili Rosaria Livatina – odsúdil príslušníkov organizovaného zločinu a vyzval ich na obrátenie: „Obraciam sa na tých, ktorí sú za to zodpovední: Obráťte sa! Obráťte sa, zmeňte svoj život, inak budete pred Božím súdom potrestaní.“

Benedikt XVI. počas svojej návštevy v Palerme v roku 2010 definoval mafiu ako „cestu smrti“. Proti organizovanému zločinu sa vyjadril i pápež František v bode 28 svojej encykliky Fratelli tutti: „Samota, obavy a neistota mnohých ľudí, ktorí sa cítia opustení systémom, spôsobujú, že sa vytvára úrodná pôda pre mafiu.“

Opisuje, že mafia sa často prezentuje ako „ochrankyňa“ zabudnutých, tvári sa, že chce ľuďom pomôcť, pričom sleduje len svoje vlastné kriminálne záujmy. „Existuje typicky mafiánska pedagogika, ktorá s falošným komunitným zmyslom vytvára zväzky závislosti a podriadenosti, od ktorých je veľmi ťažké sa oslobodiť,“ píše Svätý Otec.

Keď pápež František v roku 2014 slávil svätú omšu v kalábrijskom Sibari, exkomunikoval z Cirkvi členov mafie ‘Ndranghety. V homílii použil tvrdé slová, opísal organizovaný zločin ako uctievanie diabla a pohŕdanie spoločným dobrom: „Mafiáni nie sú v spojení s Bohom, sú exkomunikovaní.“

Špeciálna komisia dikastéria pre exkomunikáciu členov organizovaného zločinu vznikla s cieľom dať slovám Svätého Otca konkrétnu podobu a zabezpečiť, že univerzálnosť Cirkvi môže reagovať na mafiu jasným vyjadrením, že príslušnosť k zločineckým skupinám je nezlučiteľná s evanjeliom.