Vatikán zareagoval na situáciu v Číne

Svätá stolica v piatok 28. júna vydala pastoračné smernice k štátnej registrácii duchovenstva v Číne. Je to reakcia na tamojší štátny zákon o náboženských vyznaniach, podľa ktorého je duchovenstvo, teda biskupi, kňazi, rehoľníci i rehoľníčky, nútené podpisovať takzvanú občiansku registráciu, ktorá je podmienkou legálnosti ich ďalšej duchovnej činnosti.
VN CZ 01.07.2019
Vatikán zareagoval na situáciu v Číne

Ilustračná snímka: ingimage.com

Obsahom tejto registrácie sú však záväzky, ktoré priamo protirečia náboženskému poslaniu, ako napríklad prestať katechizovať deti a mládež.

V niekoľkých čínskych regiónoch už túto registráciu vyžadovali a dokonca aj fyzickým vyhrážaním.

Svätá stolica preto na žiadosť biskupov Čínskej ľudovej republiky vydala spomínané pastoračné smernice, ktoré nechávajú podpis spomínanej registrácie na slobode svedomia jednotlivých duchovných, a nabáda k rešpektovaniu oboch možných prístupov k tejto povinnosti.

Ďalej upozorňuje, že požiadavka štátnych úradov je pritom v rozpore s článkom 36 Ústavy Čínskej ľudovej republiky o náboženskej slobode, nehovoriac o tom, že neberie do úvahy Provizórnu dohodu o vymenovaní biskupov medzi Svätou stolicou a Čínskou ľudovou republikou, pretože občianska registrácia prakticky znemožňuje spoločenstvo miestnej cirkvi s Petrovým nástupcom.

Pastoračné smernice Svätej stolice uvádzajú, že „biskup alebo kňaz, ktorý sa rozhodne pre občiansku registráciu, ale považuje text, ktorý mu bol predložený na podpis, za nezlučiteľný s katolíckou vierou, má k podpisu pripojiť svoje písomné vyjadrenie, že tak robí bez toho, aby sa zriekal náležitej vernosti katolíckemu učeniu.

Ak nemôže toto písomné spresnenie pripojiť, má tak urobiť aspoň verbálne a pokiaľ možno za prítomnosti svedka. V každom prípade je vhodné, aby dotyčný svojmu ordinárovi dodatočne objasnil úmysel, s ktorým k registrácii pristúpil.

Na druhej strane Svätá stolica chápe a rešpektuje voľbu tých, ktorí vo svedomí usúdili, že občiansku registráciu podpísať nemôžu. Je dôležité, aby tiež veriaci laici nielen pochopili zložitosť situácie, ale tiež veľkodušne prijali bolestné rozhodnutia svojich pastierov, nech už budú akékoľvek.

Miestne katolícke spoločenstvo ich má sprevádzať v duchu viery, modlitbou a sympatiami, vystríhať sa posudzovania ich rozhodnutia, strážiť puto jednoty a preukazovať milosrdenstvo všetkým“.