Vatikánska banka má nové pravidlá

Inštitút pre náboženské diela (IOR), hovorovo označovaný ako vatikánska banka, má obnovený štatút.
VN SK 12.08.2019
Vatikánska banka má nové pravidlá

Rozhodnutím pápeža Františka z 8. augusta sa nanovo definujú riadiace a dozorné orgány a zavádza sa nový spôsob revízneho mechanizmu na vylúčenie konfliktu záujmov.

Svätý Otec schválil štatút IOR na skúšobnú lehotu dvoch rokov formou osobitného pápežského dekrétu, tzv. chirografu, s dátumom 8. augusta. Do platnosti štatút vstúpil 10. augusta publikovaním v denníku L´Osservatore Romano a bude zaradený do Acta Apostolicae Sedis.

Riadiace orgány IOR podľa nového štatútu tvoria kardinálska komisia, prelát, dozorná rada a riaditeľstvo. Päťčlennú kardinálsku komisiu menuje Svätý Otec.

Kardinálska komisia menuje preláta IOR a sedemčlennú dozornú radu. Dozorná rada menuje generálneho riaditeľa a jeho zástupcu. Kardinálska komisia menuje aj externého revízora na kontrolu účtov.