Vatikánsky archív je odteraz apoštolský

Pred vyše štyristo rokmi zriadený vatikánsky archív Archivum Secretum Vaticanum dostal z rozhodnutia pápeža Františka nový názov. Bude sa nazývať Vatikánsky apoštolský archív - Archivio Apostolico Vaticano.
VN SK 01.11.2019
Vatikánsky archív je odteraz apoštolský

Vatikánsky apoštolský archív patrí medzi najcennejšie archívy sveta. Snímka: wikimedia commons

Ako rozhodol pápež František apoštolským listom motu proprio, ktorý bol publikovaný 28. októbra, názov tejto celosvetovo uznávanej inštitúcie sa mení na Vatikánsky apoštolský archív. Samotná identita, funkcia a poslanie archívu pokračujú bez zmeny.

Úprava názvu na Vatikánsky apoštolský archív je odpoveďou na kultúrny vývoj moderného talianskeho jazyka, v ktorom slovo segreto (tajný) dostalo negatívnu konotáciu ako skrývanie niečoho, nevyjavenie či rezervovanie pre zopár ľudí.

Pápež František vysvetľuje, že „toto všetko je v protirečení s tým, čím Vatikánsky tajný archív vždy bol a čím chce byť - že totiž uchováva ozveny a stopy Pánovho kráčania dejinami – ako to povedal môj svätý predchodca Pavol VI.“ (Insegnamenti di Paolo VI., I., 1963, s. 614).

Prečo apoštolský
V taliančine, ktorá je bežnou pracovnou rečou rímskej kúrie, znie nový názov inštitúcie Archivio Apostolico Vaticano, pričom prívlastok apostolico – apoštolský - odkazuje na pápežský úrad, respektíve Apoštolskú stolicu.

V motu proprio pápež poukazuje na výstižnosť nového názvu práve z tohto aspektu. Ako sa ďalej v motu proprio píše, označenie tajný (secretum) sa postupne vyvinulo v paralele s podobným označovaním archívov iných panovníkov vtedajšieho obdobia.

Začalo sa používať od roku 1646. Najprv sa tento archív nazýval jednoducho Archivium novum, neskôr niesol názov Archivium Apostolicum.

Vzácny archív
V motu proprio sa kladie dôraz na službu Vatikánskeho apoštolského archívu v prospech vedeckého bádania odborníkov z celého sveta. Žiadosti o dokumenty uchovávané v archíve prichádzali zo všetkých kútov Európy i sveta už od jeho počiatkov pred vyše 400 rokmi.

O jeho významnosti svedčí vyjadrenie slávneho filozofa a matematika Gottfrieda Wilhelma Leibniza (1646 – 1716) z roku 1702, ktorý ho opísal ako „v istom zmysle centrálny archív celej Európy“. Správcom Vatikánskeho apoštolského archívu je 53-ročný portugalský kardinál José Tolentino Calaça de Mendonça.