Vatikánsky kľučiar stráži skoro 3000 kľúčov (VIDEO)

Svätému Petrovi a jeho nástupcom sa okrem iného priraďuje označenie strážca nebeských kľúčov. Vo Vatikánskych múzeách ale existuje úrad, ktorý sa stará o pozemské kľúče tejto významnej inštitúcie.
VN CZ 20.08.2018
Vatikánsky kľučiar stráži skoro 3000 kľúčov (VIDEO)

Celkovo je ich 2797, z nich 300 kľúčov sa používa na odomykanie a zamykanie priestorov Vatikánskych múzeí. Kľučiar ich každý deň ráno o 5:45 vyzdvihne v sídle vatikánskej stráže, aby nádherné sály otvoril pre návštevníkov, ktorých príde každoročne do Vatikánskych múzeí 6 miliónov.

Kľúče strážia v bunkri
Vo Vatikáne je hlavným kľučiarom 45-ročný Gianni Crea. „Strážim a opatrujem všetky kľúče pápežského múzea“ – uviedol pre internetový portál Il Post. Ide o tristo kľúčov, ktoré sa používajú každodenne.

Ďalších 2 400 je strážených v bunkri osobitnou klimatizáciou, aby boli ochránené pred hrdzou a každý týždeň sa overuje ich funkčnosť. Tie kľúče poznám ako vlastné topánky.“

Tri najcennejšie kľúče
Najstaršie a najcennejšie kľúče sú tri. Ten, ktorý má číslo 1, je od monumentálnej brány, ktorá dnes slúži ako východ z Vatikánskych múzeí. Kľúč číslo 401, ktorý váži pol kilogramu, je od vchodu do Pio - Klementínskeho múzea, teda od najstaršej časti múzeí, ktorá bola otvorená v roku 1771 a nesie mená zakladateľov, pápežov Klementa XIV. a Pia VI.

Najcennejší kľúč ale poradové číslo nemá. Otvárajú sa ním dvere do Sixtínskej kaplnky, v ktorej od roku 1492 prebieha voľba Petrovho nástupcu. Kľúč je strážený v spomínanom bunkri v zapečatenej obálke.

Každé jeho použitie musí byť schválené a zapísané do starobylého registra, kde sa zapisuje dôvod a čas vyzdvihnutia a vrátenia kľúča.

„Počas konkláve,“ vysvetľuje vatikánsky kľučiar, „je úlohou kľučiara zapečatiť všetky dvere a miestnosti okolo Sixtínskej kaplnky kvôli tichu a utajeniu.“ Všetko čo sa deje vo vnútri sa tak ocitá „pod zámkom“, latinsky cum clave, z čoho je aj slovenský výraz konkláve.