Vatikánsky mestský štát oslávil okrúhle narodeniny

V tomto roku slávi Vatikánsky mestský štát 90 rokov od svojho vzniku. Vatikán sa síce svojimi špecifikami líši od iných štátov, má však ako každý iný štát svoje štátne symboly. Má svoju vlajku, hymnu, maličké územie s charakteristickým tvarom na pôdorysnej mape a navyše má aj svojho nebeského patróna.
VN SK 21.08.2019
Vatikánsky mestský štát oslávil okrúhle narodeniny

Ilustračná snímka: ingimage.com

Vatikánska filatelistická a numizmatická služba vydala pri príležitosti 90 rokov Vatikánskeho mestského štátu sériu štyroch pohľadníc. Autorka ich obrazových predlôh, talianska umelkyňa Gabriella Titottová na prvej z nich znázornila Pannu Máriu Lurdskú podľa kópie v lurdskej jaskynke vo Vatikánskych záhradách.

Lateránske zmluvy z 11. februára 1929
Pamätná pohľadnica symbolicky pripomína, že k podpisu Lateránskych zmlúv, ktorými sa zrodil Vatikánsky mestský štát, došlo práve na sviatok Panny Márie Lurdskej, 11. februára 1929.

Druhá pohľadnica znázorňuje známu žlto-bielu vatikánsku vlajku. Na jej pozadí vidíme notovú partitúru Pápežskej hymny. Skladbu skomponovanú Charlesom Gounodom vyhlásil za oficiálnu hymnu Vatikánu Pius XII. v roku 1950.

Obvod vatikánskych múrov, ktoré dnes predstavujú teritoriálnu hranicu medzi Vatikánom a Talianskom, zachytáva tretia pohľadnica. Nájdeme na nej aj erby Božieho služobníka Jána Pavla I. a sv. Jána Pavla II., sochu sv. Petra od Arnolfa di Cambio a vitráž zobrazujúcu Ducha Svätého z apsidy vatikánskej baziliky.

Patrón Vatikánu je sv. Michal, archanjel 
Na poslednej, štvrtej z výročnej série pohľadníc nájdeme zobrazenie patróna Vatikánskeho mestského štátu, ktorým je sv. Michal, archanjel; kresba zodpovedá soche vo Vatikánskych záhradách, umiestnenej na začiatku pontifikátu pápeža Františka, na ktorej odhalení sa zúčastnil aj vtedy čerstvo emeritný pápež Benedikt XVI.

Napokon obálka k sérii pohľadníc zobrazuje Lateránsky palác, miesto podpísania historických Lateránskych zmlúv, ako aj samotnú Lateránsku baziliku, vedľa ktorej stojí.

Pri slávnostnom požehnaní Svätého Otca Urbi et orbi na Vianoce a na Veľkú noc sa postava pápeža zvyčajne objaví na lodžii vatikánskej baziliky za zvukov fanfár.

V podaní Dychového orchestra Vatikánskeho žandárskeho zboru znejú tóny vatikánskej hymny, ktorej autorom je francúzsky skladateľ Charles Gounod. Ako hymna Vatikánskeho mestského štátu zaznieva Gounodova skladba aj pri iných reprezentačných príležitostiach.