Vatikánsky rozhlas vysiela do Afriky 60 rokov

„Venerabiles Fratres et dilecti filii ex Africae oris. Fausto hoc die, ex quo Radiophonica Vaticana Statio, susceptis incrementis, frequentiores nuntios Africanis populis mittendos curabit“ - týmto rádiofonickým posolstvom pápež Ján XXIII. pred šesťdesiatimi rokmi ohlasoval africkým národom začiatok každodenného vysielania Vatikánskeho rozhlasu.

VN CZ 10.11.2021
Vatikánsky rozhlas vysiela do Afriky 60 rokov

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Začala ho slávnostná inaugurácia vo vysielacom stredisku Santa Maria di Galeria, ktorú pápež Ján XXIII. ohlásil v nedeľu 5. novembra 1961 a počas nasledujúceho dopoludnia v pondelok 6. novembra sa na nej osobne zúčastnil.

Po tom, čo spevácky zbor sv. Gabriela predniesol zhudobnený Žalm 18 a znelku Vatikánskeho rozhlasu Christus vincit, pozdravil poslucháčov kolínsky arcibiskup, kardinál Frings. Práve vďaka daru Kolínskej arcidiecézy - krátkovlnnému stowattovému vysielaču Telefunken totiž bolo možné začať rozhlasový apoštolát v Afrike.

Na jeho adresátov sa ďalej obrátil vtedajší riaditeľ Vatikánskeho rozhlasu, jezuita Antonio Stefanizzi, ktorý ich oboznámil s programom plánovaných pravidelných prenosov vo francúzštine, v angličtine, portugalčine, arabčine a swahilčine.

Milované deti Afriky

Pápež Ján XXIII. vo svojom posolstve pozdravil „milované deti afrického kontinentu“ a opätovne vyjadril „pocity zvláštnej priazne voči tejto krajine a národom, ktoré ju obývajú a do ktorých je vložená veľká nádej“.

Pripojil niekoľko osobných spomienok: od dospievania, počas ktorého spoznal a spriatelil sa s viacerými významnými osobnosťami z afrického kontinentu, až po cestu do severnej Afriky, kde „nebo a krajina žiaria v plnej svojej kráse“.

V závere posolstva Ján XXIII. vzýval pre všetkých obyvateľov Afriky „nebeský dar pokoja, aby po znovunastolení pokoja a bezpečia mohli v hojnosti užívať plody radosti, mieru a skutočnej slobody“.

Na stránkach vatikánskeho denníka

Začiatok pravidelného vysielania do Afriky zdokumentoval aj denník Svätej stolice L'Osservatore Romano vo svojom vydaní zo 6. a 7. novembra 1961.

Na titulnej strane uverejnil správu s názvom Africké národy v pápežovom srdci a fotografiu pápeža Jána XXIII., ktorý v ruke drží text spomínaného rozhlasového posolstva spolu s rukopisným lístkom v latinčine, na ktorom čítame: „Z našej pamäti nikdy nebude vymazaná spomienka na tie dni, keď sme osobne udelili plnosť kňazstva nemálo africkým biskupom, keď sme im dali bozk pokoja.

Zdalo sa nám, že objímame a bozkávame všetky národy Afriky.“

O deň neskôr – 8. novembra 1961 – vatikánsky denník priniesol reportáž o obrade vo vysielacom stredisku spolu s niekoľkými fotografiami.