Vatikánsky rozpočet je schválený s deficitom

Pápež František schválil odhadovaný rozpočet na rok 2021, ktorého predpokladaný deficit predstavuje sumu zhruba 50 miliónov eur. Ako spresňuje vatikánsky Ekonomický sekretariát, napriek obmedzeniu činností a služieb pre opatrenia proti nákaze COVID-19 je udržanie pracovných miest „naďalej prioritou“
VN SK 23.02.2021
Vatikánsky rozpočet je schválený s deficitom

Aj Svätá stolica zápasí s finančnou krízou spôsobenou pandémiou koronavírusu. Snímka: profimedia.sk

Čísla odrážajú náročné obdobie, ktorým prechádzajú všetky hospodárske administratívy vo svetovom meradle. O tom, že Svätá stolica nie je výnimkou, svedčí rozpočet na rok 2021, ktorý schválil pápež František na základe toho, čo prerokovala a schválila Ekonomická rada na svojom online stretnutí 16. februára.

Podľa publikovanej správy Ekonomického sekretariátu je rozpočet silne ovplyvnený ekonomickou krízou spôsobenou pandémiou COVID-19. Pri očakávanom celkovom príjme 260,4 milióna eur a výdavkoch 310,1 milióna eur sa v roku 2021 predpokladá deficit 49,7 milióna eur.

V tlačovej správe zverejnenej 19. februára sa uvádza, že „po prvý raz s cieľom viac zviditeľniť a sprehľadniť ekonomické transakcie Svätej stolice – ako to opakovane žiadal Svätý Otec, rozpočet na rok 2021 konsoliduje zbierka na dobročinné diela Svätého Otca (Obolo di San Pietro) a všetky donačné fondy.

Pri príjme 47,3 milióna eur a udeľovaní grantov vo výške 17 miliónov eur predpokladá Svätá stolica z týchto prostriedkov čistý zostatok vo výške 30,3 milióna eur. Bez zbierky na dobročinné diela Svätého Otca a iných darovacích fondov by deficit Svätej stolice v roku 2021 predstavoval 80 miliónov eur“.

Správa Ekonomického sekretariátu ďalej uvádza, že zisky „sa v porovnaní s rokom 2019 znížili o 21 percent (48 miliónov eur) v dôsledku zníženia obchodných činností, služieb a realitných aktivít, ako aj darov a príspevkov“.

Okrem toho sa v správe zdôrazňuje, že rozpočet tiež odráža značné úsilie o zníženie nákladov, s prevádzkovými útratami (s výnimkou nákladov na personál) zníženými o 14 percent (24 miliónov eur) v porovnaní s rokom 2019.

Vatikánsky Ekonomický sekretariát však uisťuje, že udržanie pracovných miest bude aj v tejto náročnej dobe naďalej prioritou Svätého Otca.

V závere tlačovej správy Ekonomický sekretariát uvádza, že „v zhode s jej poslaním bude väčšina zdrojov Svätej stolice v roku 2021 určená na podporovanie apoštolských aktivít, čo sa rovná 68 percentám z celkových výdavkov, zatiaľ čo 17 percent je určených na spravovanie majetku a iného  vlastníctva a 15 percent na administratívu a služby.

Ak výška darov zostane na očakávanej úrovni, deficit sa urovná časťou rezerv Svätej stolice“.