Veni Sancte na slovenskej pôde v Ríme

Dňa 7. októbra začali nový akademický rok aj kňazi študenti v Pápežskom slovenskom ústave a kolégiu sv. Cyrila a Metoda v Ríme.
Pavol Zvara 13.10.2020
Veni Sancte na slovenskej pôde v Ríme

Slávnostnej svätej omši za prísnych hygienických podmienok predsedal rektor Pavol Zvara. Homíliu predniesol vicerektor Viliam Zemančík. Na svätej omši bol prítomný aj Tomáš Šandrik, nový špirituál kolégia a duchovný otec slovenskej komunity v Rímskej diecéze. Na svätej omši sa zúčastnili i sestry satmárky, ktoré sa starajú o chod domu.

V novom akademickom roku bude v slovenskom kolégiu v Ríme bývať deväť kňazov alumnistov z Diecézy Nitra, Košice, Banská Bystrica, Rožňava a Spiš. Pôvodne ich malo byť desať, avšak jeden z nich sa stal začiatkom októbra pracovníkom Štátneho sekretariátu vo Vatikáne.

Ďalší slovenskí kňazi a seminaristi (diecézni i rehoľní) žijú v iných rímskych kňazských kolégiách a seminároch, čím prispievajú k dobrému menu Slovenska. Katolícke univerzity vo Večnom meste sú zatiaľ otvorené, avšak pri zachovaní výrazných reštrikčných opatrení.