Verbisti u pápeža

Svätý Otec František v piatok 22. júna prijal na osobitnej audiencii v Klementínskej sále 155 účastníkov 18. generálnej kapituly Spoločnosti Božieho Slova.
22.06.2018
Verbisti u pápeža

„V srdci každého verbistu, musia horieť ako neuhasiteľný oheň slová sv. Pavla: ,beda mi, keby som evanjelium nehlásal′ povedal pápež František počas stretnutia. Svätý Otec pozval prítomných k zamysleniu nad troma slovami: dôvera, ohlasovanie a bratia.