Veria, že pápežova návšteva oživí ich vieru

Katolícka cirkev má na Malte už takmer dvetisícročnú tradíciu. V posledných dekádach však počet aktívnych veriacich klesá. Miestni cirkevní predstavitelia veria, že tento trend môže zmeniť návšteva pápeža Františka.
Ján Lauko 01.04.2022
Veria, že pápežova návšteva oživí ich vieru

Pápež František prišiel v rácmi apoštolskej cesty aj do národnej Svätyne Ta‘ Pinu na ostrove Gozo. Snímka: wikimedia commons/Zulimark


Svätý Otec strávil v malom ostrovnom štáte víkend od 2. do 3. apríla 2022. Súčasťou jeho apoštolskej cesty bolo aj kráčanie po stopách svätého Pavla. Biblia v Skutkoch apoštolov totiž uvádza, že svätý Pavol okolo roku 60 po Kristovi stroskotal na Malte. Jaskyňu, kde apoštol Pavol tri mesiace žil a kázal, navštívil i pápež František.

Kríza cirkevných hodnôt

Napriek dlhej kresťanskej tradícii náboženský život na Malte nezažíva rozkvet. Skôr naopak. Podľa štatistík je síce 85 percent Malťanov pokrstených, ale v priebehu uplynulých 50 rokov neustále klesá počet veriacich na svätých omšiach.

Okrem toho boli v krajine, ktorá sa považuje za katolícku, prijaté zákony vrážajúce klin medzi spoločnosť a Cirkev. V roku 2017 to bolo napríklad legalizovanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia, v roku 2018 zasa povolenie zmrazovania embryí.

Na druhej strane Malta je jediným štátom Európskej únie, kde sú úplne zakázané potraty. Nedávno zvolená ľavicová vláda však chce otvoriť diskusiu o legalizácii eutanázie.

Hľadanie nových spôsobov

Maltský dominikán Joseph Adami v rozhovore pre agentúru CNA uviedol, že Cirkev na Malte v minulosti považovala za akúsi samozrejmosť, keď maltská spoločnosť uznávala jej hodnoty týkajúce sa rodiny, života a ľudskej dôstojnosti. Za posledných desať rokov však prišlo k mnohým zmenám.

„Cirkev musí nájsť nový spôsob, ako žiť a ohlasovať evanjelium v novom kontexte. Ostrov trpí obrovskou ľahostajnosťou k viere, ktorá sa natoľko stotožnila s kultúrou, že ju už nie je možné rozoznať v plodoch, ktoré prináša,“ upozornil dominikán s tým, že kresťanský život na Malte sa veľmi mieša s kultúrnymi aktivitami.

Nádej v novú evanjelizáciu

Z ostrovného štátu pochádza aj generálny sekretár Biskupskej synody kardinál Mario Grech. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas vyjadril ešte pred apoštolskou cestou nádej, že pápež povzbudí ľudí, aby si viac vážili dôstojnosť každej ľudskej osoby. „Verím, že Petrova prítomnosť na Pavlovom ostrove nás utvrdí v našej viere,“ uviedol v súvislosti s návštevou nástupcu apoštola Petra na Malte.

„Preto sa veľmi modlím, aby Duch Svätý pomáhal pápežovi Františkovi čo najlepšie využiť jeho cestu a pomohol nám v našej novej evanjelizácii,“ dodal maltský kardinál.