Veža na Bazilike Sagrada Familia má novú hviezdu

Na Bazilike Sagrada Familia v Barcelone 8. decembra slávnostne odhalili hviezdu na veži Panny Márie. Pri slávnosti, ktorá sa konala vo večerných hodinách pod vedením miestneho arcibiskupa, kardinála Juana Josého Omellu a troch pomocných biskupov, sa cez videoposolstvo prihovoril Svätý Otec František.

VN SK 14.12.2021
Veža na Bazilike Sagrada Familia má novú hviezdu

Snímka: profimedia.sk

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie pápež hovoril v posolstve o Panne Márii ako „Hviezde novej evanjelizácie“.

Povzbudil veriacich pri pohľade na umeleckú hviezdu umiestnenú na veži kontemplovať ju s vedomím, že „vždy, keď sa pozrieme na Máriu, dokážeme znovu uveriť v revolučnú silu nežnosti a lásky“ (Evangelii gaudium, 288).

Svätý Otec pripomenul zámer architekta Antonia Gaudího, ktorý chcel, aby toto tajomstvo korunovalo portál viery, ktorý postavil ako prvý. Išlo mu o to, „aby sme sa pri dešifrovaní modlitby k Najsvätejšej Trojici, ktorú vpísal do celej baziliky, naučili byť ako Mária chrámom tohto tajomstva a uctievať Boha v duchu a v pravde“.

Antonio Gaudí navyše umiestnil Pannu Máriu aj do stredu portálu lásky, kde nás pozýva ponúknuť samých seba Božiemu Dieťaťu pod starostlivým pohľadom sv. Jozefa, aby sme do jeho chrámu vstúpili zapálení láskou k Bohu a ľuďom.

Boží služobník Antonio Gaudí okrem toho zobrazil Pannu Máriu aj v scéne Svätej rodiny utekajúcej do Egypta, ktorú umiestnil na portál nádeje, čím nám pripomína, že prežívala náročné situácie podobné situáciám mnohých dnešných rodín.

Pápež František vo svojom posolstve povzbudil celé diecézne spoločenstvo v Barcelone uvádzať do života pastoračný program a vyžarovať evanjeliovú radosť.